03-5792920

טיפים מנצחים לבניית תוכנית עסקית – כל שלבי הכנת התוכנית העסקית

עלה לך רעיון מבריק להקמת עסק, הגיע הזמן לפריצה בקריירה העסקית שלך – השאלה היא איך מתחילים ומה עושים? התשובה לכך ברורה, צריך כמו תמיד להתחיל בהתחלה והמשמעות היא בניית תוכנית עסקית. השאלה עכשיו היא איך צריך לבנות תוכנית עסקית מוצלחת ומה היא צריכה לכלול? במאמר זה נעבור על כל החלקים של בניית תוכנית עסקית ונדגיש את הכללים שיאפשרו לבנות תוכנית עסקית בצורה קלה ונכונה בדרככם להפוך לסיפור הצלחה.מומלץ לקרוא עוד על החשיבות של כתיבת תוכנית עסקית.

טיפים לבניית תוכנית עסקית

טיפים ועצות חשובים לצורך בניית תוכנית עסקית מנצחת

עמוד השער – הפנים של התוכנית העסקית

השער הינו הפנים של התוכנית העסקית. חשוב מאוד בבניית כל תוכנית עסקית לעצב את שהשער כך שיהיה מושך ומעניין מבחינה חזותית, אל תחסכו על מעצב טוב – זה יכול להיות ההבדל שבין גיוס מוצלח לבין קבלת מייל "תודה אבל אנחנו בוחנים אפשרויות השקעה אחרות"… תמונה שווה אלף מילים – מומלץ להוסיף תמונה מחמיאה של המוצרים או השירותים ורצוי לנצל את ההזדמנות ולבחור תמונה עליה תוכלו לספר אנקדוטה במהלך הצגת התוכנית העסקית. למשל: המערכת שבתמונה מצולמת במפעל של באינטל במסגרת הפיילוט האחרון – הם מאוד מרוצים.

בדרך כלל כוללים בבניית תוכנית עסקית בשער גם פרטים נוספים כגון: מספר העותק, שם החברה, תאריך היווסדותה, איש קשר ופרטי התקשרות.

תוכן עניינים

כלל מנחה העובר כחוט השני לאורך המאמר, אשר מטרתו לסייע ולהנחות בבניית תוכנית עסקית, הינו לשמור על תצוגה מדויקת, נוחה לקריאה ותמציתית. במילים אחרות – קצר ולעניין. כך גם לגבי תוכנן העניינים.

תמצית המנהלים – החלק החשוב ביותר בבניית תוכנית עסקית

תמצית המנהלים אשר מהווה תקציר נקודתי של התוכנית העסקית כולה הינה ללא ספק הפרק החשוב ביותר בבניית התוכנית העסקית. אותו יקראו המשקיעים, השותפים, הגופים השונים, ולאחריו יחליטו האם להתעמק בתוכנית כולה. בניית תוכנית עסקית צריכה להתנהל סביב תקציר המנהלים כאשר התוכנית העסקית מהווה הרחבה לאותו התקציר. תקציר מנהלים מוצלח יתפרס על פני עמוד עד שניים, יכיל את כל הפרטים העיקריים, יסקרן את הקוראים וימשוך אותם להשקיע עוד כמה דקות מזמנם בתוכנית עצמה.

חזון החברה

הכלל המנחה בניסוח החזון במסגרת בניית תוכנית עסקית הינו בהירות ומיקוד. החזון צריך להיות מנוסח בצורה קצרה, ברורה ובמילים פשוטות. יש לכלול את המטרות ויעדי העל אשר מהווים את שלבי ההתפתחות של החברה בעתיד.

תיאור החברה

תיאור החברה כולל את הפרטים הטכניים של החברה. לפני בניית תוכנית עסקית צריך להחליט היכן כדאי לציין פרטים אלו, בפרק תיאור החברה או בשער. הפרטים הרלוונטיים הינם מועד היווסדות החברה, השם הרשום, כתובות המשרדים, נכסים בבעלות החברה, אישורים ועמידה התקנים מיוחדים, קשרים אסטרטגיים, היתרים ואישורים משפטיים.

תיאור המוצרים והשירותים

פרק זה הינו ליבת התוכנית העסקית שהרי המשקיעים בוחרים בין הזדמנויות עסקיות שונות בעיקר על בסיס הטכנולוגיה והמוצרים עצמם. יש להקדיש לפרק זה תשומת לב רבה במהלך בניית תוכנית עסקית ולשמור על כללי המיקוד והפשטות עד כמה שאפשר. יש להסביר כיצד המוצר עובד ומה הערך המוסף אותו מביאים לשווקים. יש להדגיש את התכונות המיוחדות שהופכות את המוצר לייחודי ומוביל. בפרק זה ניתן גם לפרט אודות מוצרים עתידיים מתוכננים.

דרישות תפעול ויצור

יש לפרט את הרכוש הקבוע הנדרש, חומרי הגלם ומומחיות כוח האדם הדרוש.

תיאור השוק

עתה, אחרי שהסתכלתם כלפי פנים ותיארתם את מאפייני הפעילות עצמה, יש לעבור בבניית תוכנית עסקית לניתוח החיצוני אשר כולל את הענף בו החברה פועלת או עתידה לפעול. חשיבות חלק זה רבה בבניית תוכנית עסקית ורצוי להשקיע זמן ומחשבה מרובה, בעיקר בשבילכם. מפאת חשיבות ניתוח הסביבה החיצונית, מומלץ להיעזר ביועצים או חברות המתמחות בסקרי שוק וניתוח סביבה עסקית.
במסגרת זו של בניית התוכנית העסקית, חשוב להגדיר את השוק. להגדרת השוק השלכות רבות כאשר ממנה יגזרו היקפי הפעילות בענף, מגמות ושחקנים בענף/שוק, נתח השוק אליו אנו תשאפו להגיע, מידת התחרותיות וחסמי הכניסה לענף וכן קביעת מיצוב ואסטרטגיית מחירים. בנוסף, לאחר הגדרת השוק תוכלו לבנות תוכנית שיווקית, אשר נגזרת מבניית התוכנית העסקית עצמה. כל אחת מהנקודות שצוינו יכולה להוות פרק נפרד או חלק מפרק כולל של ניתוח הסביבה החיצונית.

אסטרטגיית חדירה לשווקים

המטרה עתה הינה לפרט בחלק זה של בניית תוכנית עסקית באופן ברור ומקיף את האסטרטגיה של החברה לחדירה לשווקים אותם הגדרנו בחלק הקודם של התוכנית העסקית.

SWOT – חוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים

בחלק זה של בניית תוכנית עסקית עליכם לסקור את המתחרים הישירים והעקיפים בשוק שהגדרתם. ביחס לכל מתחרה יש לבחון את החוזקות והחולשות של החברה והמתחרים מבחינת מיצובם בשוק, המוצרים עצמם, אסטרטגיית שיווק ומדיניות מחירים, וכל מאפיין עסקי נוסף רלוונטי. אל תתעצלו! זה הזמן ללמוד את המתחרים ולבנות תוכנית עסקית שתקנה לכם יתרון. כמו כן, יש לפרט בחלק זה של בניית התוכנית העסקית את ההזדמנויות והאיומים אשר תומן בחובו השוק שהוגדר.

מייסדים והצוות הניהולי

מרבית המשקיעים נותנים משקל קריטי לאופן בו הם תופסים את המייסדים והצוות הניהולי של העסק. כל משקיע ירצה להיות בטוח שינהגו בכספו באחריות ובהגינות ויבצעו את כל המהלכים והמאמץ הדרוש להצלחת העסק. מומלץ להשקיע בכתיבת חלק זה של בניית תוכנית עסקית ולספר למשקיעים מי הם האנשים המבקשים את כספו, כיצד הם עובדים יחד ומה יכולותיהם.

שימושי התקציב המבוקש לשמו בניתם תוכנית עסקית

יש לפרט את סכומי הכסף אותם אתם מבקשים לגייס ואת השימושים המיועדים. מומלץ לפרט ככל שניתן, הרחבה מצביעה על גישה רצינית ואחראית ויגדיל את סיכויי הגיוס.

תחזיות פיננסיות

כל משקיע מסתכל בראש ובראשונה על שלובה פרמטרים: המוצר/טכנולוגיה, המייסדים/מנהלים, תחזיות למכירות ורווחיות. בפרק זה של בניית תוכנית עסקית עליכם להציג תחזיות רווח והפסד, תזרימי מזומנים ומאזנים לשנים הקרובות. על מנת לבנות את התחזיות הללו, עליכם לתאר את הנחות היסוד בפירוט ולבצע ניתוחי רגישות. גם אם הסתדרתם לבד בכל שלבי בניית התוכנית העסקית עד כה, ייתכן שבשלב זה תצטרכו עזרה מקצועית של יועצים פיננסיים / עסקיים.

סיכום ומסקנות

בסוף בניית תוכנית עסקית יש להציג בכמה משפטים ממוקדים, קצרים ו"מוחצים", את התוכנית העסקית כולה. באופן מסוים, מדובר בתמצות תקציר המנהלים שמהווה תקציר בפני עצמו. המשימה אינה פשוטה אולם יש לזכור כי מי שהגיע לנקודה זו כבר קרא לפחות את תקציר המנהלים אם לא את התוכנית העסקית כולה ועתה יש להשאיר בזיכרונו את הנקודות הקריטיות ביותר. חמש עד שבע נקודות המרכזות את מהות כוחו של המוצר ואת הסיבה שאתם הם אלו הראויים לקבל את כספו ואמונו של המשקיע.

נספחים לבניית תוכנית עסקית

עתה, משסיימתם את מלאכת בניית התוכנית העסקית, כל המסמכים והנתונים לגביהם התלבטת אם להכניס לגוף התוכנית או לא, יוכלו להיכלל כנספחים. בעוד שבניית תוכנית עסקית צריכה לשמור על כללי המיקוד והפשטות, את כל הנתונים עליהם מבוססים המסקנות והקביעות בתוכנית העסקית יש לכלול כנספחים.

כיצד ממשיכים? קיראו על יזמות ופתיחת עסקים וכן על ייעוץ עסקי

מאמרים נוספים

תוכנית יזמות – שרונהאב

תוכנית יזמות – שרונהאב

" המנהיג הוא אני למימוש והצלחה " חולמים על רעיונות או מיזמים עסקיים או חברתיים ורוצים לממש אותם להצלחה

שפרו את הביצועים וצרו את החזון 

שפרו את הביצועים וצרו את החזון 

ייעוץ עסקי הוא סַפָּק חשוב לבעלי עסקים, גם אם העסק קיים, עובד ורווחי. באמצעות ייעוץ עסקי תוכלו לגבש את

תזרים-מזומנים

תזרים מזומנים

ניהול תזרים מזומנים הוא חלק קריטי בניהול העסק, בשגרה ובזמנים קשים. אבל בין המשימות היומיומיות במסגרת ניהול העסק –

קבלו במתנה 3 פרקים מהספר GPS לעסקים

קבלו למייל קובץ PDF המכיל 3 פרקים סופר חשובים שכל בעל עסק חייב לדעת

  לפגישת ייעוץ ללא התחייבות

  דברו איתנו

  מעוניינים לדעת עוד בנוגע לאסטרטגיה השיווקית הנכונה? דברו איתנו, נשמח להסביר הכל על כוס קפה

   לפגישת ייעוץ ללא התחייבות

   logos
   logos
   logos
   logos
   logos
   logos
   logos
   logos
   logos
   logos
   logos
   logos
   logos
   logos
   logos
   logos
   logos
   logos
   logos
   logos
   logos
   logos
   logos
   logos